سلام

در بربرابر زنی که همه اش غر می زند و فقط منفی می بیند ناشکر است و کار خودش را قبول دارد و بسیار کم حرف چه باید کرد درست شدنی و قابل اصلاح است اظهار محبت نمی کند زندگی سرد و افسرده محبت حاکم نیست بدون دلیل شادی و خنده نیست در اصل ظاهرا با هم هستیم درخفا مطلقه وووووو

***

سلام و درود. زندگی تان را وارسی کنید. حالت هایی گه نوشته اید، طبیعی نیست. این چند کار را انجام دهید و نتیجه را بگویید:

  1. با مشاوری دانا و توانا ملاقات حضوری یا تلفنی داشته باشید.
  2. از چشم همسرتان نیز به مسائل بنگرید. شاید، بلکه حتما، ایشان نیز حرف هایی دارند.
  3. در پی اصلاح زندگی تان باشید، نه شناسایی مقصر.
  4. در باه زندگی زن و شوهری و مهارت های مدیریت آن، چند کتاب قوی بخوانید.

خدای رحمان و رحیم یاریتان کند.