سلام حاج آقا 

اگر دختری با یک پسری که بیماری داره و این بیماری باعث کم شدن قابلیت های پسر نسبت به سایر مردها [مثل رانندگی ، معافیت از سربازی و...} بشه ، این موضوع میتونه بعدا جزو مصداق های بی اقتداری مرد قرار بگیره؟

***

سلام علیکم. 

بله. هرگونه ناتوانی مرد از اقتدار او می کاهد و مکانت او را در دل و جان زن پایین می آورد. این یک قاعده حتمی و کلی است. اما موارد را باید جداگانه بررسی کرد. شاید مردی توانایی هایی داشته باشد که جبران کاسی هایش را بکند. یا خانم کاستی هایی داشته باشد که با آقا همطراز شود.

در همتایی در ازدواج گاهی کمبود امتیاز یکی ار طرفین لازم است.

خوشبخت باشید.