سلام

ببخشید دختر ... ساله ای هستم در زمان حدود ... سالگی به بعد توسط ... مورد آزارجنسی قرار گرفتن و چندسالی به ناچار دور ازچشم خانواده ها مجبور به این کار شدم و خودم راضی نبودم. بعدچندسال که بزرگترشدم در قبال درخواستش جواب منفی دادم و به درگاه خداوند توبه کرده و رابطه خود را با او قطع کردم.

اکنون که سن ازدواجم فرا رسیده ترس دارم به خاطر کارهای گذشته ام با کسی ازدواج کنم. حتی دیگر رابطه مشروع با همسر را هم نمی پسندم. به این رابطه کاملا بی میل شده ام. می ترسم ازدواج کنم و با نگفتم این راز به شوهرم به او خیانت کرده باشم. یا اگر موضوع را بفهمد مرا ترک نماید. لطفا راهنمایی ام کنید.

***

سلام و احترام

از اینکه ناخواسته در دام افتاده اید و بعدا متنبه شده و از این کار زشت دست برداشته اید شما را تحسین می کنیم. 

اگر این مسئله فقط بین شما و ایشان بوده و می دانید که هرگز افشا نخواهد شد خالصانه به درگاه خداوند توبه کنید و از خدا بخواهید همسر خوبی نصیبتان گرداند. نیازی هم نیست به همسرتان بگویید. اما برای بهبود روحیه خود و پیگیری سایر مسائل مرتبط، به صورت حضوری به یک مشاور متخصص و مؤمن مراجعه کنید تا به تدریج مشکلتان مرتفع شود. این کار برای شما کاملا الزامی است.

موفق باشید.