سلام

...

اگرمیشه چندتا راه حل برای حل مشکل وابستگی به اینترنت بهم بگین متاسفانه به طرز بدی گرفتارش شدم ممنون.خداحفظتون کنه.

***
سلام علیکم

در مورد وابستگی به اینترنت مهمترین چیز، اراده است؛ اگر اراده محکمی از خود نشان دهید در این رهایی موفق خواهید بود. با این حال چند مورد را در نظر داشته باشید:

1. حتما ساعاتی از شبانه روز، مودمتان را خاموش کنید و به عنوان ساعت خاموشی، هرگز آن را روشن نکنید.

2. حتی المقدور به سمت اینترنت سیمکارت نروید. هیچ لزومی ندارد که اینترنت همه جا در دسترس باشد. می توان کارها را با برنامه ریزی در زمانهایی که دسترسی به اینترنت ثابت دارید انجام دهید. پس خیلی به آنلاین بودن دائمی فکر نکنید.

3. یک جایگزین مناسب برای مواقعی که از اینترنت جدا می شوید، کتاب است. تا جای ممکن دسترسی تان به کتاب را بیشتر کنید.

4. استفاده از اینترنت را تنها به مواقعی که کار خاصی دارید محدود کنید. از اینکه اوقات فراغت و بیکاری را با چرخ زدن در اینترنت پر کنید بپرهیزید.

5. در هنگام استفاده از اینترنت هدفتان از آن استفاده را فراموش نکنید. مثلا وقتی می خواهید خریدی انجام دهید، فراموش نکنید که شما تنها در صدد خرید کالایی هستید. پس مراقبت کنید به کاری غیر از خرید مشغول نشوید.

6. شما اینترنت را محدود کنید نه اینکه اینترنت روی شما تسلط داشته باشد و شما را محدود کند.

موفق باشید.