با عرض سلام.

 پسری 30 ساله هستم که حدود یک ماه است که نامزد کرده ام .تفاوت خانواده ما با خانواده نامزدم این است که خانواده ایشان داری رفت امد بسیار فامیلی هستند که درست در نقطه مقابل خانواده ما قرار دارد. میخواستم بدانم وصلت با این خانواده چه مشکلاتی را در اینده پدید میاورد؟

***
سلام و تحیت.
داشتن رفت و آمد کم یا زیاد از تفاوت های شخصیتی افراد و خانواده هاست و لزوماً نشانه منفی یا مثبت نیست. اما در این رفت و آمدها باید نکاتی را در نظر داشت:
  1. رفت و آمد، دخالت در زندگی یکدیگر نباشد و حریم ها را نشکند.
  2. مدیریت رفت و آمد؛ همچنان که آمد و شد زیاد فرصت سوز است، فاصله گرفتن از اطرافیان هم پسندیده نیست. علاوه بر اینکه وجود تشریفات، آسیب زا است.
  3. شرکت در مجالس باید مورد توافق همسران باشد. هیچکدام از زن و شوهر، دیگری را مجبور به مشارکت در جلسات نکند. رأی همسر را باید محترم شمرد.
  4. حفظ حرمتها؛ علاوه بر اینکه احترام بزرگترها باید رعایت شود، استقلال همسران جوان هم باید مورد توجه بزرگترها قرار گیرد.
شما خودتان با در نظر داشتن این مطالب تصمیم بگیرید. اما بدانید که در صورتی که نامزدتان ویژگیهای مهمتر و ملاکهای دارای اولویت بیشتر را دارا هستند، این گونه مسائل قابل مدیریت است.