سلام استاد
دو دختر دارم یکی سه سال و چهار ماهه و دیگری یک ساله.
از ابتدا تلاش کردیم که دختر بزرگمان به خواهرش حسودی نکند و دچار مشکلات افسردگی و ناراحتی بعد از تولد فرزند جدید نشود
در این زمینه تقریبا موفق بودیم و از همان ابتدا تا حدود یک سالگی دختر کوچکمان، مشکلی از نظر حس حسادت، ناراحتی، افسردگی و ... نداشت.
هر دو خوشبختانه خیلی یکدیگر را دوست دارند و خیلی به هم محبت می کنند.
اما گاهی اوقات که ناملایمتی برای دختر بزرگتر پیش می آید، مثلا در کار یا بازی که در حال انجام دادن است موفق نمی شود به کتک زدن خواهر کوچکتر روی می آورد. گاهی از سوء برداشت او بود که با توضیح ما میفهمید اشتباه کرده و خواهرش را میبوسید.
اما این کتک زدن اخیرا هم خیلی بیشتر شده و هم کاملا بی دلیل.
هر بار هم که با صحبت ماجرا حل می شود ، دوباره بعد از یکی دو ساعت تکرار می کند.
لطفا راهنمایی فرمایید.